Kayıtlı Bildiriler

 
Bildiri veya Posterin Başlığı
Bildiri Tarihi
    Bildiri

   1.
Erdem Korkmaz , "Cost Management Tools for the Hospitality Industry", 6. Ağırlama ve Turizm Pazarlaması ve Yönetimi Konferansı (AHTMM), 2999
 14-07-2999
       

   2.
Meryem Akoğlan Kozak, Erdal Arslan , "An Evaluation of Customer Complaints of Employees: The Case of Tripadvisor", 2015 Turizm İşletmelerinde İleri Düzey Yenilik Uluslararası Araştırma Konferansı (ULUSLARARASı TURIZM KONFERANSı), 2025
 07-12-2025
       

   3.
, Ayberk Özden, Aydan Yeltik, Feridun Ay, Cem Sevik , "Controllable CVD Growth of Monolayer MoS2(1-X)-Se2x Alloys:Size and Bandgap Tuning", Avrupalı Malzeme Araştırma Topluluğu (E-MRS), 2020
 02-05-2020
       

   4.
Dilek Alkan Özdemir , "SUPPORTING BASIC ART EDUCATION WITH COMPUTERS", Dijital Beşeri Araştırma ve Sanat (DRHA 2014), 2019
 31-08-2019

   5.
Rıdvan Tunçel , "The Significance of Task-Based Language Teaching Towards the Improvement of Communicative Language Teaching", Eğitim ve E öğrenme Uluslararası Konferansı ((ICEEL)), 2019
 08-05-2019
       

   6.
Özge Kandemir , "YENİ MÜZEOLOJİ VEGELECEĞİN EĞİTİMİNDE DENEYİM ORTAMLARI OLARAK MÜZELERİN YAPISI", 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi 2019
 03-05-2019
       

   7.
Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitas , "Gender Gap in Smoking: A Decomposition Analysis for Turkey", SIBR 2016 Disiplinler arası İşletme& İktisat Araştırmaları Hong Kong Konferansı (SIBR 2016 HONG KONG), 2018
 24-09-2018
       

   8.
Zeliha Demirel Gökalp , "Amorium: A Byzantine City in Anatolia", I.Uluslararası Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar (ICWSR 2015), 2018
 25-08-2018
       

   9.
ޞule Yanık, Hasan Gürgür , "İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINA YÖNLENDİRME VE YERLEŞTİRME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ", EĞİTİM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 1. ULUSLARARASI KONFERANS (BARSELONA 2016) (ICOSEDU'2016), 2018
 23-08-2018
       

   10.
Mehmet Emin Çılğın, Önder Turan , "Entropy Analysis of a Low Bypass Turbofan Engine: A Case Study for JT8D", 2017 Makine ve Uzay Mühendisliği üzerine Asya Konferansı (ACMAE ASIA), 2017
 29-12-2017
       

   11.
Şakir Özüdoğru , "Narratives and Objects: The Grammer of the Brazilian Fashion:", 1. Iberya Semiyotik Kongresi 2017
 23-11-2017
       

   12.
Yavuz Akbulut, Özgür Örün , "Is using electroencephalography intrusive to computer assisted multitasking performance?", Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Birliği 2017 Konferansı (AECT 2017), 2017
 07-11-2017
       

   13.
Özcan Özgür Dursun , "Influence of Interactive Videos on Achievement, Retention and Cognitive Load", Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Birliği 2017 Konferansı (AECT 2017), 2017
 07-11-2017
       

   14.
Özlem Kurt, Meral Nalçakan , "İlkokul Mekanlarının Çocuk Gelişimi ve Mekan Algısına Etkilerinin Değerlendirilmesi", İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu (İÇLİS-II), 2017
 26-10-2017
       

   15.
Barış Kılınç, Engin Kılıçatan , "KIŞ UYKUSU FİLMİNİN POLİTİK ELEŞTİRİSİ", 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS CONGRESS), 2017
 26-10-2017
       

 
 
 
 
 Sonraki >
 Son Sayfa >>